Emergency Medicine

Department Of Emergency Medicine

 

Teaching Staff

Designation

Name of Faculty

Date of Joining

Assistant ProfessorDr. Malkesh Tarsariya01/Nov/22
Dr. Jatin Bamania05/Jan/23
Dr. Akash Shah19/Sep/23
Dr. Kapil Divekar01/Nov/22
Dr. Darshan Trivedi01/Nov/22
Dr. Harsh Joshi01/Nov/22
Dr. Hitesh Nathani01/Nov/22
Dr. Vimalkumar Kargathara01/Nov/22
Dr. Vikesh Revdivala24/Oct/22
Dr. Parth Sorathiya10/Jun/22
Dr. Kruti Patel17/Apr/23
Junior ResidentDr. Keyur Paneliya02/Jul/22